Wystąpienia:

 • 2019, Warsztat artysty, temat warsztatów: Twórczy krytyk, Pracownia Oko/ Warsztat Artysty w Łodzi;
 • 2019, Iluminacje: Performer 2019, referat: Wzmożona pobudliwość psychiczna u muzyków,
 • 2018, Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka sztuki- sztuka nauki. Strategie i procesy twórcze”, referat pt. Higiena psychiczna w procesie tworzenia,
 • 2018, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty kształcenia muzycznego. Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji muzycznej”, referat: Ku zachowaniu higieny psychicznej artysty. Praktyczne wskazówki,
 • 2017, Zjazd artystów grupy Vera Icon w Olsztynie, referat: Przeszkody procesu twórczego,
 • 2017, Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; wykład: Co wiedzieć, żeby tworzyć i nie zwariować? Higiena psychiczna procesu twórczego,
 • 2017, Studencka Konferencja Naukowa „Odlot. Nowe tematy historii sztuki” na Uniwersytecie Wrocławskim; referat: Co wiedzieć, żeby tworzyć i nie zwariować?,
 • 2017, Zjazd artystów grupy Vera Icon w Warszawie; referat: Jak tworzyć żeby nie zwariować? O higienie psychicznej procesu twórczego,
 • 2017, Zjazd artystów grupy Vera Icon w Olsztynie; referat: Przeszkody procesu twórczego,
 • 2014, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka, terapia, edukacja. Praktyka, nauka, sztuka”; referat: Rapterapia – resocjalizacyjny wpływ projektu muzycznego,
 • 2014, IV Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; referat: Rapterapia- resocjalizacyjny wpływ projektu muzycznego,
 • 2013, III Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii „Muzykoterapia- Gdy niemożliwe, staje się możliwe”, referat: Rola emocji i neuronów lustrzanych w odbiorze muzyki wśród osób z autyzmem,
 • 2012, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty Kształcenia Muzycznego”; referat: Postawa kreatywna studentów Akademii Muzycznej w Łodzi,
 • 2010, Międzynarodowe Forum Praktyków Dramy, referat: Metody dramowe w projekcie Lipowe historie,

Publikacje:

 • 2018, Ku zachowaniu higieny psychicznej artysty. Praktyczne wskazówki,
  Konteksty Kształcenia Muzycznego, tom V, Nr 1(8), 2018
 • 2018, Agresja
  i perfekcjonizm u osób uzdolnionych plastycznie
  , Psychologia
  Wychowawcza, tom 56(14), Warszawa 2018;
 • 2014, Rapterapia- resocjalizacyjne efekty projektu muzycznego,
  „Terapia przez Sztukę, Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę (PSTS)”, tom
  1 (5), Lublin 2014;
 • 2012, Postawa kreatywna studentów Akademii Muzycznej, Konteksty
  Kształcenia Muzycznego, tom II;

Projekty badawcze:

 • 2017-2018, Badania pilotażowe wzmożonej
  pobudliwości psychicznej, agresji i perfekcjonizmu u artystów wizualnych we
  współpracy z prof. G. Poraj oraz W. Limont,
 • 2015-2017, Badania pilotażowe wzmożonej
  pobudliwości psychicznej wśród studentów szkół muzycznych i pomoc w tworzeniu
  artykułu we współpracy z dr Katarzyną Martowską (UKSW w Warszawie) pt. „Profil
  wzmożonej pobudliwości u studentów wyższych uczelni muzycznych”,
 • 2014, Prowadzenie pilotażowych badań
  edukacyjnych wśród dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w projekcie „Wczesna
  diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania”, Millward Brown;

Projekty artystyczne:

 • 2019, udział w projekcie Tak Brzmi Miasto
  Inkubator, pierwszym na polskim rynku, bezpłatnym programie wsparcia branży
  muzycznej przeznaczonym dla artystów i zespołów samozarządzających się oraz
  menedżerów,
 • 2018, wydanie płyty „Falcon Feathers”, prod.
  Taylor Deupree,
 • od 2016, działalność w ogólnopolskim
  Stowarzyszeniu Vera Icon gromadzącym artystów: oprawa muzyczna wernisaży,
  promocja wydarzeń artystycznych, organizacja wystaw, prowadzenie wykładów na
  temat higieny psychicznej artystów,
 • 2015, wydanie pierwszej płyty „Trzy piosenki”,
  prod. Paweł Cieślak,

Edukacja:

 • 2019, Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi,
  praktyk terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu,
 • 2017-2019, Wydział Nauk o Wychowaniu,
  Uniwersytet Łódzki, doktorant psychologii,
 • 2013, Pracownia Alternatywnego Wychowania w
  Łodzi, kurs pedagogiczny,
 • 2011, Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii,
  magister psychologii, badania magisterskie w obszarze psychologii artystów:
  „Twórczość i inteligencja emocjonalna wśród studentów szkół artystycznych i
  nieartystycznych” pod kierunkiem dr hab. Grażyny Poraj, prof. nadzw. UŁ i dr
  Ewy Marat, dr. hab.;

Kursy i szkolenia:

 • 2019, Fundacja Krakowska Scena Muzyczna, Tak Brzmi Miasto: Finanse,
  warsztaty i panele dyskusyjne z zakresu zarządzania finansami w branży
  muzycznej,
 • 2019, Fundacja Krakowska Scena Muzyczna, Summer Camp, obóz dla
  obiecujących muzyków poszerzający wiedzę z zakresu managementu, finansów i
  promocji,
 • 2019, Fundacja Krakowska Scena Muzyczna, program
  wsparcia branży muzycznej Tak
  Brzmi Miasto: Inkubator, 
  wiadomości na temat finansowych,
  prawnych, biznesowych, medialnych, produkcyjnych oraz artystycznych aspektów
  pracy zespołu i menedżera, nabycie umiejętności pozyskiwania środków
  ułatwiających promowanie własnej muzyki na współpracujących festiwalach,
 • 2019, Biznes School, Szkolenie ABC działalności gospodarczej w
  ramach projektu Postaw
  na własny biznes w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym
  ,
 • 2017, Iskra, Warsztaty arteterapii, wykorzystanie nowych i
  oryginalnych metod arteterapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i
  dorosłymi; zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • 2014, Fundacja 11 Muz Innowacje w Kulturze,
  Warsztat: Młodzi
  przedsiębiorcy. Czy spółdzielczy biznes jest dla Ciebie?,
 • 2013, Centrum Szkoleń i Terapii Psychologicznej,
  szkoleniowe zajęcia superwizyjne, rozwiązywanie konfliktów w zespole pracowników,
 • 2013, Centrum Szkoleń i Terapii Psychologicznej,
  Specjalistyczny Kurs Doskonalący Jestem sobą, konstruktywne pomaganie w relacji
  dorosły-dziecko, systemowa praca z wychowankiem, wykorzystanie pracy z rodziną
  wychowanka do organizowania procesu wychowawczego i usamodzielnienia;
  zaświadczenie o udziale;
 • 2010, Stowarzyszenie Praktyków Dramy
  „Stop-Klatka”, Teatr Edukacji Ścianka,
  czyli konstruktywne sposoby raczenia sobie w sytuacjach trudnych, wykorzystanie
  w pracy grupowej rozgrzewek dramowo-teatralnych i technik dramowych, tj.:
  improwizacje, pomniki, gorące krzesło, stymulatory, wewnętrzny krytyk;
  zaświadczenie o udziale w grze aktorskiej i opiece merytorycznej dla grup
  warsztatowych,
 • 2010, Dominikański Ośrodek Kaznodziejski, Jak zostać dobrym mówcą? budowanie
  wystąpienia publicznego, świadome stosowanie komunikacji werbalnej,
  prajęzykowej i niewerbalnej, radzenia sobie z tremą; zaświadczenie o udziale w
  warsztatach;
 • 2010, Stowarzyszenie Praktyków Dramy
  „Stop-Klatka”, Dramowa Akademia Wolontariacka, podniesienie poziomu wiedzy o
  wzmacnianiu więzi społecznych w społecznościach lokalnych, tworzeniu i
  realizacji projektów, metodzie dramy, a także umiejętności pracy z grupą i w
  zespole;
 • 2009, Stowarzyszenie Praktyków Dramy
  „Stop-Klatka”, Warsztat edukacyjny Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą, wykorzystanie
  technik dramowo-teatralnych w pracy z młodzieżą, prowadzenie warsztatów na
  temat przeciwdziałania uzależnieniom i agresji; zaświadczenie o ukończeniu
  warsztatu,
 • 2007, Pracownia Neo, Kurs malarstwa i rysunku,
  tworzenie obrazów farbą olejną, akwarelową, akrylową oraz rysunku za pomocą
  szerokiej gamy technik i narzędzi, tj. pastel, ołówek, grafit, węgiel itp.