Opinie na temat mojej pomocy

Sesje z Panią Martyną umożliwiły mi w krótkim czasie przepracować wiele bolesnych doświadczeń. Spotkania bardzo zwiększają samoświadomość, a poza tym są prowadzone w bezpiecznej, spokojnej atmosferze. Pacjent dodatkowo, bardzo zyskuje na samoakceptacji i poznaniu...

Obojętność wobec fejmu

Minęły prawie dwa miesiące od ostatniego wpisu. A na ten namówił mnie Pan Winyl po obejrzeniu wywiadu z Fryderykiem Nguyenem. Pierwotnie tytuł tego tekstu brzmiał „ciemne strony sławy”, ale zmieniłam go, bo według mnie sugerował, że sława to coś groźnego i...