Sesje indywidualne

Sesje indywidualne oparte są między innymi na metodzie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, która jest skupiona na określeniu i osiągnięciu przez klienta celu, na którym mu zależy. W trakcie sesji podkreślane są sukcesy klientów w radzeniu sobie z ich problemami, wzmacniane jest to, co dobre w kliencie i służące rozwiązaniu trudności. Szczególnie uwzględniane są jego zasoby, mocne strony i możliwości.

Spotkanie trwa 50 minut, ilość spotkań zależy od potrzeb klienta. 

Dla kogo pomoc?

osoby z obniżonym nastrojem, wysoko wrażliwe, z problemami z koncentracją i organizacją czasu, osoby ze stanami lękowymi, z fobiami, z chwiejnością nastroju, z podejrzeniem ADHD, osoby w kryzysie, w niemocy i blokadzie twórczej, rodzice dzieci wysoko wrażliwych, osoby szukające wewnętrznego głosu, przepracowane

Badania psychologiczne

1. Badanie diagnozujące ADHD (u dorosłych)

2. Badanie diagnozujące Wzmożoną Pobudliwość Psychiczną

3. Badanie diagnozujące Wysoką Wrażliwość

Warsztaty

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

kryzys, przepracowanie, higiena psychiczna procesów twórczych, kłopoty w relacjach międzyludzkich, blokady twórcze, radzenie sobie z emocjami oraz stresem, depresja, zaburzenia nastroju, poczucie izolacji i niedopasowania, poczucie odrzucenia, wsparcie w chorobach przewlekłych, problemy adaptacyjne, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia: snu, odżywiania, zachowań (np. agresja), stany lękowe, radzenie sobie zarówno z sukcesem jak i porażką, czerpanie radości w twórczym działaniu i szukanie swojego wewnętrznego głosu. 

Vlog na youtube:

Opinie na temat oferowanej pomocy