Sesje indywidualne

 

Sesje indywidualne oparte są między innymi na metodzie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, która jest skupiona na określeniu i osiągnięciu przez klienta celu, na którym mu zależy. W trakcie sesji podkreślane są sukcesy klientów w radzeniu sobie z ich problemami, wzmacniane jest to, co dobre w kliencie i służące rozwiązaniu trudności. Szczególnie uwzględniane są jego zasoby, mocne strony i możliwości. Sosuję również metody poznawczo-behawioralne.

 

Spotkanie trwa 50 minut, ilość spotkań zależy od potrzeb klienta. 

 

Dla kogo pomoc?

Pracuję z osobami dorosłymi w zakresie trudności takich jak: niska samoocena, chwiejne poczucie wartości, wahania nastroju, depresja, stany lękowe, problemy z koncentracją i organizacją czasu, ADHD lub ADD, impulsywność, wypalenie, przepracowanie, niemoc, blokada twórcza, prokrastynacja czy bezsenność. Ponadto wspieram osoby w kryzysie, w radzeniu sobie z różnymi emocjami, zarówno z sukcesem jak i porażką, w relacjach, osoby w poczuciu izolacji, niedopasowania, czy odrzucenia, z przewlekłymi chorobami i niepełnosprawnościami, osoby wysoko wrażliwe i rodziców dzieci wysoko wrażliwych, osoby szukające wewnętrznego głosu.

Badania psychologiczne

1. Badanie diagnozujące ADHD (u dorosłych)

Vlog na youtube:

Opinie na temat oferowanej pomocy. kliknij tutaj